СЪОБЩЕНИЕ Сдружение "Радиолюбителски клуб - Пловдив" ще проведе заседание на Управителен и Контролен съвет на 28 септември, понеделник, от 18.30 часа в помещението на радиоклуба при следния дневен ред: 1.Насрочване на Общо отчетно-изборно събрание на сдружението до края на годината. 2.Вземане отношение по заведено дело в Окръжен съд Пловдив по повод изключен член на сдружението. 3.Разни. Желателно е присъствието на всички членове на УС и КС.