ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА НА ВСИЧКИ ! ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ, УСПЕХИ И МНОГО ПРИЯТНИ МОМЕНТИ С НАШЕТО ВЕЛИКО ХОБИ.
ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА НА ВСИЧКИ ! ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ, УСПЕХИ И ПРИЯТНИ МИНУТИ С ХОБИТО.

В град Пловдив и неговите покрайнини са инсталирани и се поддържат 3 аналогови ретранслатора от радиолюбители на Радиоклуб Пловдив.

LZ0PLD -> 438.800 Mhz, FM, shift -7.6 MHz, CTCSS 79.7 Hz, EchoLink Node: LZ0PLD-R 493997

LZ0GEO -> 438.900 Mhz, FM, shift -7.6 MHz, CTCSS 74.4 Hz, EchoLink Node: LZ0GEO-R 891192

LZ0VRF (R5) -> 145.725 Mhz, FM, shift -600 кHz

СЪОБЩЕНИЕ Сдружение "Радиолюбителски клуб - Пловдив" ще проведе заседание на Управителен и Контролен съвет на 28 септември, понеделник, от 18.30 часа в помещението на радиоклуба при следния дневен ред: 1.Насрочване на Общо отчетно-изборно събрание на сдружението до края на годината. 2.Вземане отношение по заведено дело в Окръжен съд Пловдив по повод изключен член на сдружението. 3.Разни. Желателно е присъствието на всички членове на УС и КС.

Ние сме Радиоклуб Пловдив - LZ1KSP.

Офисът ни се намира в  един от корпусите на 60-то класно училище Св. Софроний Врачански в ЖР Тракия. За точното местоположение и контакти търсете LZ1CY.