Отчетен доклад на Сдружение Радиолюбителски клуб - Пловдив, приет на Общото събрание, проведено на 9 април 2015 г.

Докладът може да бъде изтеглен от този адрес