Днес, 26 февруари, в гр. Пловдив, комисия от КРС проведе изпит за радиолюбителска правоспособност клас 1 и 2. Благодарности на фирма Олимекс с представител г-н Димитър Гамишев,LZ1NUL, за предоставената просторна и комфортно обзаведена зала.Явиха се 46 кандидати от Пловдив и други градове на Южна България.36 за клас 2 и 10 за клас 1. Града ни се очертава като един от центровете за провеждане на изпити за радиолюбителска квалификация.Успеваемост на проведения изпит 98 %. Само един кандидат за клас 1 не покри нормативите, резултата му е съобщен лично. На всички останали честито. Радиолюбителската гилдия се попълни с нови 45 човека. Дано скоро се чуем в ефира и се видим на сбирките в радиоклуба. Благодарности на изпитната комисия от КРС за голямата по обем, компетентна и безкомпромисна работа.
ВАЖНО ! ВАЖНО ! ВАЖНО! Както съобщихме по рано Радиолюбителски клуб - Пловдив започна провеждане на БЕЗПЛАТНИ консултации за желаещите кандидати за явяване на изпит за радиолюбителска правоспособност, който ще се проведе на 26 февруари т.г. в Пловдив. С ЦЕЛ УЛЕСНЯВАНЕ на кандидатите в оформяне на необходимите документи и такси съобщаваме следното: Документите се приемат в Радиолюбителски клуб - Пловдив от секретаря на клуба г-н Васил Шатаров, LZ1CL,откъдето ще бъдат обработени и изпратени в КРС. Необходимите документи са следните: 1.Заявление по образец /има го в сайта на КРС/ - 2 екземпляра. 2. Снимка паспортен формат - 1 бр. 3. За покриване на държавни такси - 30 лева, които включват: а/ 25 лв изпитна такса б/ 3 лв административни услуги в/ 2 лв банкови преводи Краен срок за подаване на документите в радиоклуба 15 февруари.
Сдружение Радиолюбителски клуб - Пловдив свиква заседание на Управителен и Контролен съвет на 12 февруари т.г. /петък/ от 18.00 часа в офиса на радиоклуба. Присъствието на всички членове е силно желателно. Допълнителна информация /ако е необходима/ на познатите телефони.
Съгласно графика на КРС за провеждане изпити за радиолюбителска правоспособност на 26 февруари т.г. ще бъде проведен изпит в гр. Пловдив.С цел по добра подготовка на кандидатите, Радиолюбител- ски клуб - Пловдив организира БЕЗПЛАТНИ консултации по всички въпроси,залегнали в конспекта. На желаещите ще бъдат осигурени някои от важните печатни материали и ще имат възможност за практически занимания, касаещи някои от залегналите въпроси. Консултациите ще се провеждат по време на редовните сбирки на радиоклуба всеки четвъртък от 18.30 часа начиная от 21 януари. Справки и записвания при секретаря на клуба г-н Васил Шатъров, LZ1CL, по телефона или на сбирките на клуба или в групата във ФБ.