ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВАЖНО От 15 май т.г. / понеделник / започва акция по ремонта и освежаване на новите помещения на Радиолюбителски клуб Пловдив, намиращи се в един от корпусите на 60-то класно училище Св. Софроний Врачански в ЖР Тракия.Всеки ден от 18.00 до 20.00 часа всеки, който има време и възможност, може да помогне за това благородно дело. На първо място е възстановяване на осветлението и ел. захранването на помещенията. Координатор на акцията е Ивайло Топчев, LZ1HI. За допълнителна информация и уточнения справки при него, на сбирките в четвъртък или по телефона. Надяваме се да бъдем готови за новата учебна година и в помещенията на клуба да се чуват много детски гласове.