На основание член 21, алинея 1 от Устава, Сдружение "Радиолюбителски клуб - Пловдив" свиква заседание на Управителния съвет и Контролния съвет на 25 март т.г. /петък/ от 18.00 часа в офиса на радиоклуба. Желателно е присъствието на всички членове на УС и КС.