ВАЖНО ! ВАЖНО ! ВАЖНО! Както съобщихме по рано Радиолюбителски клуб - Пловдив започна провеждане на БЕЗПЛАТНИ консултации за желаещите кандидати за явяване на изпит за радиолюбителска правоспособност, който ще се проведе на 26 февруари т.г. в Пловдив. С ЦЕЛ УЛЕСНЯВАНЕ на кандидатите в оформяне на необходимите документи и такси съобщаваме следното: Документите се приемат в Радиолюбителски клуб - Пловдив от секретаря на клуба г-н Васил Шатаров, LZ1CL,откъдето ще бъдат обработени и изпратени в КРС. Необходимите документи са следните: 1.Заявление по образец /има го в сайта на КРС/ - 2 екземпляра. 2. Снимка паспортен формат - 1 бр. 3. За покриване на държавни такси - 30 лева, които включват: а/ 25 лв изпитна такса б/ 3 лв административни услуги в/ 2 лв банкови преводи Краен срок за подаване на документите в радиоклуба 15 февруари.