Съгласно графика на КРС за провеждане изпити за радиолюбителска правоспособност на 26 февруари т.г. ще бъде проведен изпит в гр. Пловдив.С цел по добра подготовка на кандидатите, Радиолюбител- ски клуб - Пловдив организира БЕЗПЛАТНИ консултации по всички въпроси,залегнали в конспекта. На желаещите ще бъдат осигурени някои от важните печатни материали и ще имат възможност за практически занимания, касаещи някои от залегналите въпроси. Консултациите ще се провеждат по време на редовните сбирки на радиоклуба всеки четвъртък от 18.30 часа начиная от 21 януари. Справки и записвания при секретаря на клуба г-н Васил Шатъров, LZ1CL, по телефона или на сбирките на клуба или в групата във ФБ.