За няколко часа на чист въздух с QRP техника, мерак (и променливо време), успяхме да направим двайсетина връзки по програмата World Castles Award – WCA . Обектът беше Червената църква, близо до Перущица под номер LZ-00192 в WCA листа. Благодарим на LZ1CY и LZ2DB за спотването в клъстера.

Оператори бяха LZ1DAF и LZ1ETE. 73 и 11 :)

Снимки от събитието има тук.