На заседание на УС на БФРЛ на 27.02.2015 г. е определен Радиоклуб Пловдив за абсолютен шампион за 2014 г. в категория колективни участници. Следните оператори (по азбучен ред) работиха за това призово място:


LZ1AG, Ангел Георгиев Несторов
LZ1CI, Георги Стоилов Генчев
LZ1CL, Васил Ангелов Шатъров - отговорник на клубната станция
LZ1CY, Ангел Георгиев Гугов
LZ1HI, Ивайло Атанасов Топчев
LZ1NG, Николай Ангелов Бъбарев
LZ1ZP, Георги Ангелов Несторов
LZ3SQ, Станимир Колев Биволарски
LZ1ETE, Тодор Свиленов Кандев
LZ1PIE, Петър Иванов Димитров
LZ1STQ, Стоян Петров Топалов - председател на радиоклуба
LZ1BDM, Борислав Димитров Малчев