В град Пловдив и неговите покрайнини са инсталирани и се поддържат 3 аналогови ретранслатора от радиолюбители на Радиоклуб Пловдив.

LZ0PLD -> 438.800 Mhz, FM, shift -7.6 MHz, CTCSS 79.7 Hz, EchoLink Node: LZ0PLD-R 493997

LZ0GEO -> 438.900 Mhz, FM, shift -7.6 MHz, CTCSS 74.4 Hz, EchoLink Node: LZ0GEO-R 891192

LZ0VRF (R5) -> 145.725 Mhz, FM, shift -600 кHz