Ние сме Радиоклуб Пловдив - LZ1KSP.

Офисът ни се намира в  един от корпусите на 60-то класно училище Св. Софроний Врачански в ЖР Тракия.