ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВАЖНО От 15 май т.г. / понеделник / започва акция по ремонта и освежаване на новите помещения на Радиолюбителски клуб Пловдив, намиращи се в един от корпусите на 60-то класно училище Св. Софроний Врачански в ЖР Тракия.Всеки ден от 18.00 до 20.00 часа всеки, който има време и възможност, може да помогне за това благородно дело. На първо място е възстановяване на осветлението и ел. захранването на помещенията. Координатор на акцията е Ивайло Топчев, LZ1HI. За допълнителна информация и уточнения справки при него, на сбирките в четвъртък или по телефона. Надяваме се да бъдем готови за новата учебна година и в помещенията на клуба да се чуват много детски гласове.
Христос Воскресе ! Честито Възкресение Христово. Светли Великденски празници.
ЗАСЕДАНИЕ НА УС и КС на СДРУЖЕНИЕ "РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ - ПЛОВДИВ" Съгласно чл. 21 ал.1 от Устава, Сдружение "Радиолюбителски клуб - Пловдив" свиква поредно редовно заседание на Управителен и Контролен съвет на 9 март 2017г. /четвъртък/ от 18.30 часа в офиса на радиоклуба, ул. Стадион № 3. Заседанието е открито за членове на клуба. Присъствието на всички членове на ръководството е желателно! Дневен ред на заседанието: 1т. Утвърждаване на членове на сдружението. 2т. Отчет за дейността на сдружението за 2016 г. 3т. Разглеждане промените в Устава и Устройственият павилник. 4т. Изслушване на председателят на КС. 5т. Разни.
Радиолюбителски клуб Пловдив издава диплома, посветена на празника на жените, дори на целия "женски" месец. Условия - елементарни : от 1 до 31 март 10 радиовръзки с оператори YL и XYL независимо от обхвати и вид работа /разбира се регламентираните/ .QSL's не са необходими, работа през ретранслатори не се зачита. Разрешени повторени връзки на различни обхвати или различен вид работа. Дипломата е безплатна и се издава в електронен вид. Допълнителна информация, справки и запитвания към дипломния менаджер на радиоклуба. Огромна благодарност на нашият приятел Валентин, RK6AX, за помоща при оформяне дизайна на дипломата. Успех на всички.
Съгласно чл. 21 ал.1 от Устава, Сдружение "Радиолюбителски клуб - Пловдив" свиква поредно редовно заседание на Управителен и Контролен съвет на 9 февруари 2017г. /четвъртък/ от 18.30 часа в офиса на радиоклуба, ул. Стадион № 3. Заседанието е открито за членове на клуба. Присъствието на всички членове на ръководството е желателно! Дневен ред на заседанието: 1т. Отчет за изминалият период. 2т. Разглеждане и допълнение на инвентарната книга. 3т.Предложение за събиране на материали за издаване на книга с историята на „РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ – ПЛОВДИВ“ и избирането на колектив за подготовка на проекта по случай 65-годишния юбилей на клуба. 4т. Разни :