О Шипка!!!! Дръж се, идваме отново. На 5 и 6 юли УКВ
"динозаврите" от LZ7J плюс отбор по-малки юнаци ще
вземат участие в УКВ състезанието LZ VHF/UHF Полеви
ден.Официално разрешение от мястото вече има, кратко
съвещание около масата и преглед и подготовка на апаратура,
агрегати и антени. Гости и съмишленици са добре дошли.
Още не сме уточнили състава на мажоретките но и това ще
стане.

 

Шипка

Антени

Агрегат