Най-после добри новини от антенната работилница на Дядо Коледа:Вмествайки се в Коледното намаление на цените - 10 елементна антена за 430 мхц 55 лева, 7 елементна антена за 144 мхц 55 лева. За да улесним касиера цените са закръглени в полза на антеностроителите. /не беше ли много щедър Дядо Коледа?/ Обща цена за двете антени 110 лева. Прекалено ефтино за да е верно но е верно.На 4 декември,четвъртък, на сбирката на клуба ще се събират парите и уточнява броя на желаещите и точната дата,удобна за всички, за провеждане на практикума. Вероятни дати - 14, 20 или /и/ 21 декември.Информация може да се обменя по телефона или в групата във Фейсбук.