Както беше обявено по-рано, на 23 август т.г., събота,вечерта ще се проведе тържествено честване на 60 годишния юбилей на клубната станция на Радиолюбителски клуб - Пловдив LZ1KSP. 1.Място - почивната станция на БДЖ в местноста Копривките, планински парк Родопи. 2.Време- 23 август 2014 г., вечерта. 3.Подробности - Куверт 10 лв., нощувка 15 лв. /цените за 1 лице/. 4.Справки и записване- Стоян Топалов,LZ1STQ и Васил Шатъров LZ1CL. Ще бъдем благодарни за навреме получената информация,която ще улесни работата по организиране на мероприятието.