За феновете на УКВ-то от Пловдивския радиоклуб и не само, набираме желаещи, за да участват в изработването на прилични Яги антени за 2 м и 70 см обхвати за лична употреба. Бройката ще ни ориентира колко материал да се приготви за работа.

Работата с флексове, триони, тесли, клещи, пирони и т.н. ще е някъде из пловдивските дебри, което ще бъде уточнено допълнително.

Всеки желаещ може да се впише в този списък и да отбележи за кой обхват ще е антената.

Списък желаещи

 

73 LZ1KSP